Inwestycje a regulacje bankowe

Bank centralny

Bank centralny regulując wielkości stóp procentowych dąży do osiągnięcia zadań w formie odpowiednich wskaźników inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Poziom stóp procentowych stanowi o działaniach ekonomicznych firm oraz konsumentów, a skutkiem tego o lokatach, konsumpcji oraz oszczędzaniu. Mała stopa procentowa ożywia koniunkturę gospodarczą, co wyraża się zwiększeniem produkcji oraz zatrudnienia, może również wzrastać inflacja.

A dodatkowo strony - rezultatem ogromnych stóp procentowych może być zmniejszanie się inflacji, jak również spadek fabrykacji przemysłowej i zatrudnienia. Bank centralny oddziałuje (pośrednio) na gospodarkę nie jedynie przez zmiany stóp procentowych, jak również poprzez utrzymanie tych wyżej wymienionych przez określony okres na wytyczonym poziomie. Opłaciłoby się dodać, iż brak werdyktu o zmianie stóp procentowych na powierzchni kilku okresów (miesięcy, kwartałów) dodatkowo jest pewnego rodzaju decyzją o jak najbardziej realnych skutkach dla gospodarki.

Stopy procentowe

Zróżnicowanie kanałów, którymi stopy procentowe oddziałują na system gospodarczy powoduje, że polityka finansowa instytucji banku centralnego działa z pewnym opóźnieniem i różnorodną intensywnością na mierniki sytuacji ekonomicznej kraju, np. inflację czy też PKB. Te opóźnienia jak ponadto tych wyżej wymienionych intensywność zmieniają się w ścisłej zależności zaawansowania rozwoju infrastruktury finansowej, koniunktury na rynku krajowym jednakże i np. na unijnym (co dotyczy przecież Polski).

W sprzyjających warunkach stosowne regulacje stóp procentowych w tylko kilku kwartałów mają możliwość powodować przeobrażenia w sferze inflacji czy też zatrudnienia. Na ogół natomiast skala przeróbek cechuje się o wiele mniejszą dynamiką oraz dużym dystansem czasowym (najczęściej od dwóch lat wzwyż). Nie zmienia to fakciku, iż decyzje banku centralnego tyczące się stóp procentowych na krągło - prędzej czy też później - odnajdują odzwierciedlenie w tempie (albo jego braku) wzrostu gospodarczego, wielkości PKB, inflacji. „Operowanie stopami” może również nie przynosić